Cover voorNCR Jaarverslag 2023

NCR Jaarverslag 2023

Lees het jaarverslag

Terug naar de Toekomst

Het afgelopen jaar stond bij NCR in het teken van het jaarthema: Terug naar de Toekomst. In deze tijd van grote transities en veranderingen hebben we in 2023 bewust onze blik naar het verleden gericht. Welke lessen kunnen we leren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen om tot een mooie toekomststrategie te komen? We mogen concluderen dat er zaken zijn uit het verleden, die we in de toekomst hard nodig hebben.

We zien dat veel van onze leden zich opnieuw uitvinden; de samenwerking opzoeken, coöperatie strategie herijken, gremia beter opleiden en oog hebben voor ledenbetrokkenheid. De coöperatie is en blijft springlevend en past zeker in deze tijd van veranderingen.

 

Bijeenkomsten

NCR heeft in 2023 weer volop invulling gegeven aan de drie pijlers: kennisdeling, platform en belangenbehartiging. Zo werden er vanuit de NCR Coöperatie Academie diverse opleidingen aangeboden en hebben we adviestrajecten mogen begeleiden bij leden op het gebied van governance, fusies, ledenbetrokkenheid en ledendialoog. Opvallend is de stijging van het aantal ledenbetrokkenheidsonderzoeken, die steeds vaker periodiek door de leden worden gedaan. Het biedt waardevolle inzichten in hoe leden naar hun coöperatie kijken en geeft handvatten om de betrokkenheid nog meer te vergroten. Ook wordt er door de benchmark vergeleken met andere coöperaties.

Hoogtepunten 2023

Lees alles over De Nationale Coöperatiedag
Naar de leden van NCR
Internationale Dag van de Coöperatie 2023

Coöperaties vervullen als organisatievorm een stevige rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De overheid heeft in het afgelopen decennium een terugtrekkende beweging gemaakt. Onze klassieke verzorgingsstaat verandert langzaamaan in een participatiesamenleving. Juist coöperaties zijn met hun unieke structuur en langetermijnvisie in staat om antwoorden en oplossingen te vinden. Coöperatieve organisaties springen in als ‘de markt’ het niet opgelost krijgt. We zien in tijden van crisis dat mensen steeds weer terugvallen op het collectief en nieuwe initiatieven ontstaan. Laten we de kracht van samenwerken met elkaar koesteren: de coöperatie is springlevend.