Afscheidsbijeenkomst bestuursleden

Na de Algemene Vergadering van 5 oktober is er afscheid genomen van NCR-bestuursleden Dirk de Lugt (Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun) en Fred Bosch (Financieel Directeur PLUS). Voor Dirk en Fred liep de tweede bestuurstermijn af. Wiebe heeft in oktober Rabobank verlaten. Dat maakte dat hij, na zijn eerste bestuurstermijn bij NCR, niet herbenoembaar was.

In een vraaggesprek met Astrid Joosten hebben Dirk en Fred verteld over de waarde(n) van de coöperatie, de ontwikkelingen binnen coöperatief ondernemen en de rol van NCR daarbij. Wiebe kon niet persoonlijk bij het afscheid aanwezig zijn. Hij heeft de aanwezigen toegesproken in een filmpje met een terugblik op zijn tijd als bestuurslid bij NCR. Rob Donker (Directeur NCR) heeft de scheidende bestuursleden bedankt namens NCR en bloemen en cadeaus overhandigd. De afscheidsbijeenkomst werd afgesloten met een dinerbuffet.

Interview bestuursleden

Lees het interview met oud-voorzitter Dirk de Lugt en
nieuwe bestuursvoorzitter Ankie Wijnen.
Lees het interview met Fred Bosch en Wiebe Draijer
over hun bestuurstijd bij NCR.

Afscheidsreceptie terugkijken