Cover voor Begeleiding en advies

Begeleiding en advies

Coöperaties zijn er in veel verschijningsvormen en in tal van sectoren. NCR biedt coöperaties een breed aanbod van producten en dienstverlening. Zo begeleidt en coacht NCR bestuurders en toezichthouders van coöperaties op het gebied van de besturing van de coöperatie, ledenstrategie en ledenbetrokkenheid. Voor specifieke coöperatievraagstukken geeft NCR ook advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de interactie en samenwerking van de verschillende bestuurlijke organen of de begeleiding bij de invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur. Ook biedt NCR hulp bij het ontwikkelen of aanscherpen van een coöperatiestrategie, om zo het ledenbelang goed te verankeren in de ondernemingsstrategie.

In 2022 begeleidde NCR 43 leden en 8 niet-leden bij interne vraagstukken. Deze begeleiding varieerde van grote trajecten, zoals de ondersteuning bij een fusie tot dagsessies waarbij de coöperatiestrategie versterkt werd of waarbij het functioneren van bestuur, raad van commissarissen, ledenraad en/of jongerenraad centraal stond.

Modellen: Statuten en reglementen

NCR biedt zijn leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen en wijzigen van statuten en reglementen. De ondersteuning kan bestaan uit een korte check van bestaande statuten, maar kan ook het volledig herzien van statuten of het opstellen van een bestuursreglement inhouden. Op het Coöperatieplatform zijn de diverse modellen terug te vinden.

Online zelfevaluatietool

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad te evalueren. NCR-leden kunnen gebruik maken van een gratis online zelfevaluatietool. Deze helpt om te reflecteren op de samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van individuele leden. Dit kan eventueel onder begeleiding van NCR. Het afgelopen jaar heeft NCR 14 zelfevaluaties uitgevoerd bij 11 coöperaties.

Cover voor

Benchmark vergoedingen

In een database houdt NCR zoveel mogelijk de vergoedingen van leden, bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden van aangesloten coöperaties bij (uiteraard anoniem). Het gaat om gegevens zoals (onkosten)vergoedingen, tijdsbestedingen, het besturingsmodel en kerncijfers uit de geconsolideerde jaarrekeningen. Op verzoek voert NCR voor coöperaties een benchmark uit tussen coöperaties van vergelijkbare omvang, complexiteit en bestuurlijke structuur. De resultaten geven inzicht in de hoogte van de vergoedingen voor de verschillende functionarissen. Het afgelopen jaar hebben 9 coöperaties gebruik gemaakt van de benchmark vergoedingen.

’t Praathuys

NCR wil een écht ‘huis van de coöperatie’ zijn voor leden. Leden zijn daarom van harte welkom om kosteloos gebruik te maken van de aparte vergaderruimte bij het kantoor in Houten. ’t Praathuys biedt ruimte aan groepen tot maximaal 18 personen en beschikt over diverse digitale mogelijkheden, zoals een groot touchscreen en de mogelijkheid tot hybride vergaderen met behulp van een uitgebreid video-conferentiesysteem.

Cover voor

Cover voor
Cover voor
Cover voor

NCR Coöperatie Code

Coöperatie Code is een governance code voor coöperatieve ondernemingen. De Code heeft als doel bij te dragen aan verbetering van het coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en collectiviteit. Deze is bruikbaar voor alle coöperaties, groot en klein, ongeacht de sector waarin men actief is. De Code bevat breed gedragen coöperatieve principes en gedragsregels.

NCR verwacht van alle leden dat zij de toepassing en naleving van de Coöperatie Code jaarlijks agenderen en aan hun leden verantwoording afleggen over de opvolging van de Code. NCR adviseert en ondersteunt de leden hier graag bij.

Cover voor

Ledenbetrokkenheidsonderzoek

Ledenbetrokkenheid staat bij veel coöperaties op de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken leden nodig zijn bij een coöperatie. Maar hoe benut je deze betrokkenheid? En hoe kun je het meten en eventueel verbeteren? NCR-leden kunnen gebruik maken van het ledenbetrokkenheidsonderzoek.

Het onderzoek geeft een uiteenzetting van de drijfveren van de leden, waarna de deelnemende coöperatie een gericht beleid kan ontwikkelen om deze betrokkenheid te vergroten. Coöperaties die het onderzoek laten uitvoeren, ontvangen naast de totaalresultaten ook inzicht in de ledenbetrokkenheid van hun coöperatie in vergelijking met andere coöperaties.

In 2022 hebben 5 coöperaties het onderzoek uitgevoerd.

Hulp aan nieuwe coöperaties

Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf de start de juiste inrichtingskeuzes te maken. Veel nieuwe initiatieven hebben hierbij hulp nodig. Daarom biedt NCR een maandelijks spreekuur voor startende coöperaties. Relevante onderwerpen zoals: past de coöperatie bij mijn idee, hoe moet ik de coöperatie inrichten, of hoe start ik de coöperatie, worden besproken. Op deze manier kan er een vliegende start worden gemaakt.

Dit jaar hebben we via de maandelijkse spreekuren 16 nieuwe initiatieven kunnen helpen met hun vraagstuk.