Cover voor Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Coöperaties kunnen veel van elkaar leren. We bieden bestuurders, commissarissen en managers van de leden een platform om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld over thema’s, zoals jongeren, communicatie of ledenbetrokkenheid. Regelmatig initieert en organiseert NCR bijeenkomsten om coöperaties bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. Zo bouwt NCR samen met leden aan krachtige netwerken en wordt kennis over coöperatief ondernemen gedeeld en verdiept. In 2022 zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd waaronder De Nationale Coöperatiedag 2022. Een bijzondere dag na een afwezigheid van twee jaar door de coronacrisis.

Algemene Vergaderingen

Twee keer per jaar komen leden samen voor de algemene vergadering met aansluitend een bijeenkomst. Dit kan een netwerksessie zijn maar ook een symposium.

Dit jaar hebben wij onze leden mogen ontvangen op 21 april 2022 en 5 oktober 2022 voor de algemene vergadering. Locatie was InnStyle in Maarssen.

Symposium: Van data naar echte meerwaarde

Op donderdag 21 april organiseerde NCR het symposium waar data centraal stond. Een onderwerp dat voor NCR en veel van zijn leden niet nieuw is, maar door de snelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren actueel is en blijft.

De middag werd afgetrapt door Ronald Buijsse (JADS). Hij nam het publiek mee in het verhaal over wat data precies is, wat je er als coöperatie mee kunt en hij gaf aansluitend een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Cover voor

Jongerensessie

De jongerensessie ‘Stimuleer en activeer jouw netwerk’ vond plaats bij het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het thema was hoe jongeren actief te betrekken bij de coöperatie, ook de jongeren-achterban die geen lid is van de jongerenraad. Dit vraagstuk speelt bij meerdere leden van NCR en vormde de aanleiding voor het organiseren van deze sessie. Met twee sprekers Ayca Szapora (neurowetenschapper en cognitief psycholoog) en Nicole Sloot (Agriterra) werd de link gelegd tussen de wetenschap en de praktijk van jongerenparticipatie.

Pop-­up labs

NRC Pop-up labs zijn kleinschalige bijeenkomsten. In deze kennissessies worden functiegenoten van verschillende coöperaties uitgenodigd om een specifiek thema uit te diepen en om een onderling netwerk te laten ontstaan.

In 2022 werd de volgende pop-up lab georganiseerd:
Pop-up lab: Wet Bestuur en Toezicht

In deze sessie kwamen alle facetten van de nieuwe wet uitgebreid aan bod, evenals de nieuwe mogelijkheid voor inrichting van de governance: het monistisch model.

Cover voor

Afscheidsbijeenkomst bestuursleden

Na de Algemene Vergadering op 5 oktober is er in een bijeenkomst afscheid genomen van de NCR-bestuursleden Dirk de Lugt (Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun) en Fred Bosch (Financieel Directeur PLUS). Dirk en Fred hebben 8 jaar in het NCR-bestuur zitting gehad en hun termijn van 2 x 4 jaar volgemaakt. Ook Wiebe Draijer (Voorzitter groepsdirectie Rabobank) heeft afscheid genomen vanwege zijn vertrek bij Rabobank. Dat maakte dat hij, na zijn eerste bestuurstermijn bij NCR, niet herbenoembaar was.

Cover voor

De Nationale Coöperatiedag 2022

In 2022 kon eindelijk De Nationale Coöperatiedag, na een afwezigheid van 2 jaar door corona, weer doorgaan. Op donderdag 10 november 2022 mochten we in het Spoorwegmuseum in Utrecht ruim 80 coöperaties en meer dan 200 deelnemers verwelkomen. De dag stond in het teken van de waarde(n) van de coöperatie.