Bijeenkomsten

Coöperaties kunnen veel van elkaar leren. We bieden bestuurders, commissarissen en managers van de leden een platform om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld over thema’s, zoals jongeren, communicatie of ledenbetrokkenheid. Regelmatig initieert en organiseert NCR bijeenkomsten om coöperaties bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. Zo bouwt NCR samen met leden aan krachtige netwerken en wordt kennis over coöperatief ondernemen gedeeld en verdiept. In 2023 zijn er diverse ledenbijeenkomsten georganiseerd waaronder twee Algemene Vergaderingen, De Nationale Coöperatiedag 2023 en bijeenkomsten in ’t Praathuys van NCR.

Algemene Vergaderingen

Twee keer per jaar komen leden samen voor de algemene vergadering met aansluitend een bijeenkomst. De algemene vergadering verloopt volgens een vast format; een formeel gedeelte en aandacht voor nieuwe leden van NCR.

Dit jaar hebben wij onze leden mogen ontvangen op 19 april 2023 bij InnStyle in Maarssen en op 11 oktober 2023 bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Deze laatste locatie was bijzonder; bij een NCR-lid in huis. Fruit Tech Campus is een initiatief van coöperatie FruitMasters. NCR heeft het voornemen om ook in de toekomst zijn algemene vergaderingen bij leden te houden. Op deze manier bieden we leden een kijkje in elkaars keuken; ter inspiratie en verbinding.

Netwerkbijeenkomst

Op woensdag 19 april 2013 vond bij InnStyle in Maarssen na de Algemene Vergadering een netwerkbijeenkomst plaats. Meer dan een derde van de leden was die middag aanwezig. Een mooie opkomst om samen, geïnspireerd door het jaarthema Terug naar de Toekomst, terug en vooruit te kijken. Aan de hand van inspirerende verhalen van Ron Bavelaar (Voorzitter Raad van Bestuur Univé) en Steven van Schilfgaarde (CEO Royal FloraHolland) kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe gaan we om met duurzaamheid binnen de coöperatie? Hoe blijf je als coöperatie je leden ondersteunen? En welke lessen kunnen we meenemen naar de toekomst?

Cover voor

Rondleiding Fruit Tech Campus

De Algemene Vergadering van 11 oktober 2023 werd gehouden bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Een bijzondere locatie omdat de Fruit Tech Campus onderdeel is van coöperatie FruitMasters, een NCR-lid. Door een kijkje in elkaars keuken hopen we onze leden nog meer te verbinden en te inspireren. Na de Algemene Vergadering werd het programma vervolgd met een rondleiding over de Fruit Tech Campus.

Cover voor

Pop-up labs

NRC Pop-up labs zijn kleinschalige bijeenkomsten. In deze kennissessies worden functiegenoten van verschillende coöperaties uitgenodigd om een specifiek thema uit te diepen en om een onderling netwerk te laten ontstaan. In 2023 werden de volgende pop-up labs georganiseerd:

Consumentencoöperaties

In deze bijeenkomst werden diverse thema’s besproken op het gebied van ledencommunicatie, zoals het belang van het coöperatieve verhaal en de diverse doelgroepen. En hoe breng je het coöperatieve gedachtengoed beter voor het voetlicht in de ledencommunicatie.

Praktijkervaringen van de ledendialoog

In deze bijeenkomst werd er ingezoomd op wat werkt en wat niet werkt bij het organiseren van de ledendialoog. Wat zijn de best practices, voor/nadelen, aandachtspunten bij de ledendialoog. Hoe innoveer je en blijf je aantrekkelijk? Er werden ervaringen en ideeën uitgewisseld.

De Nationale Coöperatiedag 2023

Op woensdag 1 november vond De Nationale Coöperatiedag 2023 plaats bij het congrescentrum van Achmea in Zeist. Ruim 200 deelnemers van 80 coöperaties waren aanwezig. De dag stond in het teken van het jaarthema ‘Terug naar de Toekomst’. We leven in een tijd van grote transities. Onze maatschappij en economie is op zoek naar nieuwe oplossingen om niet alleen de wereld van morgen vorm te geven, maar zeker ook die van vandaag beter te maken. Om dit te kunnen doen, hebben we het afgelopen jaar bewust onze blik af en toe gericht naar het verleden. Welke lessen kunnen we leren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen om tot een mooie toekomststrategie te komen? Tijdens de Coöperatiedag kwamen er verschillende onderwerpen aan bod zoals: samenwerking, het eigen belang versus het collectief belang, besluitvorming en ledeninvloed.