Cover voor Publicaties en middelen

Publicaties en middelen

NCR is een kennisplatform. Via diverse communicatiemiddelen houden wij onze leden op de hoogte van recente ontwikkelingen in het coöperatieve landschap. NCR biedt een digitaal platform, een digitale nieuwsbrief, een magazine over actuele coöperatieve onderwerpen en meer. Ook worden er allerlei middelen ontwikkeld om het coöperatieve gesprek binnen de coöperatie te bevorderen.

Magazine Coöperatie

Coöperatie is een magazine voor bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties en andere geïnteresseerden. Diverse actuele coöperatieve onderwerpen passeerden dit jaar de revue: de coöperatiestrategie en wie deze bepaalt, de verschillende belangen van leden en de coöperatie, coöperatieve waarde(n) en het belang van een toezichtkader en een toezichtvisie. Coöperatie verschijnt 4x per jaar en heeft een oplage van 1500 exemplaren.

Digitale nieuwsbrief

Tweewekelijks ontvangen meer dan 1000 geïnteresseerden de nieuwsbrief Nieuws & zo met nieuws uit de coöperatieve wereld.

Cover voor

Coöperatie Code: Brochure en spel

Om te helpen bij het voeren van de dialoog over de Coöperatie Code zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. Aan de hand van vragen over de principes en voorschriften kunnen coöperaties bespreken hoe ze de Code in hun situatie kunnen toepassen en naleven. De gesprekskaarten omvatten diverse thema’s.

Coöperatieve dialoog:
Praatpot & inspiratiewaaier

Een coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er binnen de coöperatie te vinden zijn. Om de dialoog binnen een coöperatie eenvoudiger te kunnen voeren, zijn er hulpmiddelen ontwikkeld. De Inspiratiewaaier biedt voorbeelden van theorieën en methodieken. Met de NCR Praatpot kan aan de hand van vragen over visie, governance, betrokkenheid en toekomst het coöperatieve gesprek gevoerd worden.

Cover voor
Cover voor
Cover voor

Coöperatieplatform

NCR biedt een kennisportaal voor coöperatief Nederland. Via dit platform wordt kennis beter ontsloten, breder verspreid en kunnen coöperaties nog meer van elkaar leren.

  • Magazine Coöperatie
  • Digitaal ledenboek
  • NCR Coöperatie Academie & bijeenkomsten
  • Dossiers en artikelen
  • E-learningmodule: Kennismaking met de coöperatie
  • En meer: blogs, juridische informatie, Coöperatiecheck
  • Nieuws over coöperatieve thema’s en van leden

Internationale Dag van de Coöperatie

Op zaterdag 2 juli 2022 vond de Internationale Dag van de Coöperatie plaats. Deze dag wordt jaarlijks gevierd op de eerste zaterdag van juli. De viering heeft als doel om de bewustwording over coöperaties te vergroten en de doelstellingen van de Verenigde Naties en de internationale coöperatieve beweging te benadrukken. Verder helpt deze dag om de bijdragen van coöperaties zichtbaar te maken. Het thema van afgelopen jaar was: Coöperaties bouwen aan een betere wereld.

Cover voor

NCR Coöperatiepodcast

In 2021 werd de NCR Coöperatiepodcast gelanceerd met Tamara Bok als presentatrice. De podcast is een mooi middel om coöperatief ondernemerschap nog beter voor het voetlicht te brengen bij een breed publiek. Actuele thema’s komen ter sprake zoals governance codes, ledenbetrokkenheid en jongeren. In 2022 zijn er nieuwe afleveringen verschenen.

De podcast reeks is te beluisteren via het Coöperatieplatform, maar ook via Soundcloud en Spotify. Luister mee en laat je inspireren door de kracht van samenwerken.

In gesprek over data en coöperaties
In gesprek over het belang van jongeren voor een coöperatie

Verslag van De Nationale Coöperatiedag 2022
In gesprek over Governance codes en het nut van onderwijs

‘De coöperatie, klein of groot draagt vanuit elk aspect zorg voor de vooruitgang van mens en merk. De mens omdat deze de coöperaties verankert in de samenleving en deze laat groeien. Het merk omdat het de missie, visie en doelstellingen uitdraagt en zorgt voor naamsbekendheid. Sommigen doen dit groots. Anderen staan wat verder van de bühne en blijven dicht bij huis. Hoe dan ook, mijn les van de afgelopen episodes? Mens en merk maken de coöperatie waardevoller dan ooit.’

 

Tamara Bok (podcast presentatrice)
Cover voor