De Nationale Coöperatiedag

De Nationale Coöperatiedag is hét jaarlijkse evenement voor cooperatief Nederland. Een interactieve dag om leden van andere coöperaties te ontmoeten en te leren van toonaangevende sprekers uit de coöperatieve praktijk.

Op woensdag 1 november vond De Nationale Coöperatiedag 2023 plaats bij het congrescentrum van Achmea in Zeist. Ruim 200 deelnemers van 80 coöperaties waren aanwezig. De dag stond in het teken van het jaarthema ‘Terug naar de Toekomst’. We leven in een tijd van grote transities. Onze maatschappij en economie is op zoek naar nieuwe oplossingen om niet alleen de wereld van morgen vorm te geven, maar zeker ook die van vandaag beter te maken. Om dit te kunnen doen, hebben we het afgelopen jaar bewust onze blik gericht naar het verleden. Welke lessen kunnen we leren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen om tot een mooie toekomststrategie te komen? Tijdens de Coöperatiedag kwamen er verschillende onderwerpen aan bod zoals: samenwerking, het eigen belang versus het collectief belang, besluitvorming en ledeninvloed.

Programma

De dag werd geopend door NCR-directeur Rob Donker en NCR-voorzitter Ankie Wijnen, waarna openingsspreker Leontine van Hooft de kracht van Afrikaans denken met de zaal deelden. Volgens haar is het mooie van de Afrikanen dat zij denken vanuit wie je helemaal bent en niet enkel vanuit je rol als professional. Bij het nemen van beslissingen vraagt men mensen op basis van die diversiteit, kennis, ervaring en wijsheid. Daardoor kijk je als tribe naar alle dimensies én neem je de belangen en ervaringen van vroeger mee bij het vormgeven van de toekomst. Tijdens een afzonderlijke deelsessie maakten de deelnemers nader kennis met deze aanpak, die ook voor coöperaties bruikbaar kan zijn. Na een pauze splitsten de deelnemers zich op over vier deelsessies.

1. Communiceren in de boardroom

2. Verplichte Europese duurzaamheids-richtlijn

3. Afrikaanse besluitvorming in de polder

4. Netwerkdialoog

Als afsluiting van een inspirerende middag werd het woord gegeven aan keynote spreker Onno Hoes. Als ervaren bestuurder en oud-bestuursvoorzitter van coöperatie NVM maakte hij met de zaal een tijdreis als men kijkt naar de sociaal-economische uitdagingen die we nu kunnen voorspellen. Back to the future is een actuele uitdaging voor ondernemers én coöperaties. Om gezamenlijke langetermijnvisie doelstellingen te bereiken en om sociaal-maatschappelijk draagvlak te creëren. Volgens Hoes kan vanuit de AI-samenleving teruggrijpen op het oude vertrouwde coöperatiemodel zeker als men investeert in het aangaan van duurzame relaties.

De dag werd afgesloten met een dinerbuffet om met elkaar na te praten. Het was een dag vol met nieuwe inzichten en inspiratie.

Artikel: Terug naar de Toekomst, een levendige nationale Coöperatiedag 2023
Coöperatie magazine, december 2023

Podcast: Verslag De Nationale Coöperatiedag

In deze podcast komen diverse sprekers van deelsessie aan het woord over het jaarthema Terug naar de Toekomst. Marilieke Engbers deelt haar bevindingen rond communiceren in de boardroom, Leontine van Hooft vertelt ons alles over de Afrikaanse manier van besluitvorming: de Ubuntu. Onno Hoes bespreekt de rol van coöperaties binnen transities en belicht de rol van AI en big data. Luister mee naar!

Cover voor
Cover voor
Cover voor