Coöperaties in transities

NCR heeft de afgelopen jaren in toenemende mate gemerkt dat zijn leden aanlopen tegen transitievraagstukken. Zeker gezien het huidige maatschappelijke speelveld, waarin verduurzaming en overheidsregulatie een grotere rol beginnen te spelen. Om inzage te krijgen in de transities waar (de bij NCR aangesloten) coöperaties mee te maken hebben, heeft NCR zijn leden gevraagd een vragenlijst omtrent transities te beantwoorden. In totaal hebben 73 coöperaties deelgenomen aan het onderzoek. In de Facts & Figures van december 2023 delen we de belangrijkste uitkomsten.