Het Nederlandse coöperatieve
landschap 2023

NCR onderzoekt elke drie jaar het Nederlandse coöperatieve landschap. Dit deed NCR voor het eerst in 2016, hierna in 2020 en ook in 2023 is het onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel is het aantal coöperaties in beeld gebracht. Op basis van deze database is een analyse van trends en ontwikkelingen uitgevoerd, met onderscheid naar type leden, sectoren en provincies. De belangrijkste inzichten van alle 3.253 actieve coöperaties in Nederland werden gepresenteerd in de Coöperatie juni 2023.

Facts & Figures, Coöperatie juni 2023.