Cover voor Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Op internationaal niveau behartigt NCR het belang van (Nederlandse) coöperaties. NCR is aangesloten bij Cooperatives Europe en International Cooperative Alliance (ICA) en is lid van de Europese koepel van land- en tuinbouwcoöperaties Cogeca. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met Agriterra om ook internationaal coöperaties te ondersteunen.

Agriterra

In het afgelopen jaar heeft NCR op verzoek van Agriterra diverse digitale sessies begeleid over coöperatieve thema’s, zoals ledenbetrokkenheid en governance. Verder is NCR gevraagd om in samenwerking met Agriterra de koffieboeren in Oeganda te ondersteunen met het geven van een workshop over ledenbetrokkenheid.

Lees het verslag over de coöperatieve Oegandese koffieboeren.

Member Commitment Workshop

Een verslag van de workshop in Oeganda.

Coöperatie: Dutch Caribbean Hospital Alliance

In december 2021 werd NCR gevraagd door het Ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport om deel te nemen aan een symposium op Sint Maarten over de oprichting van een coöperatie van ziekenhuizen. Coöperatie Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) is een samenwerkingsverband tussen vier landen: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland namens Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met als gezamenlijk doel om de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te verminderen, maar bovenal de continuïteit van medisch specialistische zorg te kunnen garanderen.

Hier werd in juni 2022 een vervolg op gegeven door middel van een symposium op Aruba. De deelnemers gingen in gesprek over de samenwerking tussen de ziekenhuizen. NCR mocht het plenaire gedeelte modereren. Dit alles heeft geresulteerd in de officiële oprichting van de coöperatie op 23 juni 2022. Een mooie stap richting het leveren van de best mogelijke medische zorg lokaal en regionaal door een verankerde samenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk en strategische partners.

Lees het verslag over het ontstaan van Coöperatie DCHA.

‘We merken dat men in Europa al veel verder is in de coöperatieve samenwerking, terwijl dit op de Caribische eilanden nog in de kinderschoenen staat. NCR heeft ons tijdens de beide zorgsummits laten zien welke mogelijkheden er bestaan om middels de coöperatieve samenwerking ons genoemde doel te dienen in samenwerking met onze stakeholders.’

 

Danny Rojer (Directie Fundashon Mariadal ten behoeve van DCHA)
Cover voor