Cover voorJaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

Menu

Een terugblik

In meerdere opzichten kan het jaar 2021 betiteld worden als extreem. Corona voerde nog steeds de boventoon, maar ook andere zaken maakten dit tot een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Denk aan de kabinetsformatie die nog nooit zolang geduurd heeft, de inflatie door grondstoffenschaarste en de stijgende energieprijzen.

Cover voor

Key findings

BBP

18%

Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het Bruto Binnenlands Product.

NIEUWE LEDEN

11

In 2021 verwelkomde de NCR 11 nieuwe leden.


CONTRIBUTIE VOUCHER

10%

Het NCR-bestuur heeft voor 2021 een voucher beschikbaar gesteld voor opleiding en advies vanuit NCR.

Cover voor
Cover voor

“In meerdere opzichten kan het jaar 2021 betiteld worden als extreem. Corona voerde nog steeds de boventoon, maar ook andere zaken maakten dit tot een jaar dat we niet snel zullen vergeten.”

– Dirk de lugt

“Denk aan de kabinetsformatie die nog nooit zolang geduurd heeft, de inflatie door grondstoffenschaarste en de stijgende energieprijzen”

– Rob Donker

‘Met behulp van een Boardroom coach kan de bestuurlijke gremia van de coöperatie geholpen worden om optimaal te functioneren. Het afgelopen jaar heb ik een aantal coöperaties mogen begeleiden. Dit zijn intensieve processen maar er ontstaan mooie nieuwe inzichten en persoonlijke verdieping.’

 

Ankie Wijnen (NCR-voorzitter)
Cover voor