Jongerensessie: Stimuleer en activeer jouw netwerk

De jongerensessie vond plaats op donderdag 31 maart bij het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het thema was hoe je jongeren actief betrekt bij de coöperatie, ook de jongeren-achterban die geen lid is van de jongerenraad. Dit vraagstuk speelt bij meerdere leden van NCR en vormde de aanleiding voor het organiseren van deze sessie. Met twee sprekers Ayca Szapora (neurowetenschapper en cognitief psycholoog) en Nicole Sloot (Agriterra) werd de link gelegd tussen de wetenschap en de praktijk van jongerenparticipatie.

Cover voor
Cover voor
Cover voor

Na beide gastsprekers gingen de deelnemers in groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Er werd hun gevraagd om nieuwe inzichten en ideeën met elkaar op papier te zetten. Uiteraard met als doel om jongerenparticipatie in de eigen coöperatie te vergroten. In de terugkoppeling kwamen verschillende aandachtspunten naar voren; begin klein en denk goed na over het doel (het waarom), besteed ook aandacht aan persoonlijke benadering en zoek een mix tussen inhoud en ontspanning.

Circa 50 deelnemers afkomstig van verschillende coöperaties kwamen tijdens deze sessie bijeen.

Cover voor

Podcast: In gesprek over het belang van jongeren voor een coöperatie

Over jongeren en coöperaties is een podcast opgenomen. In deze aflevering wordt er gesproken over de Jongerenraad en wat deze kan betekenen voor een coöperatie. Wat zijn de voordelen, maar ook: hoe krijg je jongeren enthousiast om actief te deel te nemen aan de coöperatie. Luister mee!