Lobby en belangenbehartiging

Coöperaties zijn goed voor bijna 18% van het Bruto Binnenlands Product. Ruim 90% van deze coöperatieve omzet is bij NCR aangesloten. Dat geeft NCR positie om coöperaties te vertegenwoordigen in (politieke) beleidsvorming en het maatschappelijke debat. Het gaat hierbij om het behartigen van de collectieve belangen, het representeren van coöperatief Nederland en het uitdragen van het coöperatief gedachtegoed. Zowel in binnen­ als buitenland. Deze functie wordt steeds belangrijker.

NCR merkt in de dagelijkse contacten met overheden, onderwijs en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties dat kennis en begrip over de werking van de coöperatie versterkt dient te worden. Dit is randvoorwaardelijk om goede condities voor coöperatief ondernemen te hebben en te houden. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het intensiveren van onze contacten binnen politiek Den Haag en het onderwijs.

Wetgeving

Wetgeving is voortdurend in de maak. NCR blijft goed op de hoogte van de actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving die coöperatief ondernemen raakt. Wij bouwen daarom aan een zekere mate van bekendheid in Den Haag bij de wetgevende afdelingen via publicaties. Zo vergroten we de kans om actief benaderd en geconsulteerd te worden. Daarnaast houden we voor nieuwe wetsvoorstellen de Consultatierondes bij. Dit zijn alerts vanuit de ministeries waar de kern van een nieuw wetsvoorstel in wordt genoemd, en waar een ieder zijn visie op het wetsvoorstel kan geven.