Cover voor NCR Coöperatie Academie

NCR Coöperatie Academie

Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Veel coöperaties investeren daarom in het opleiden van de mensen in het coöperatieve bestuur. Standaard opleidingen voldoen echter vaak niet, omdat een coöperatieve onderneming op veel punten anders functioneert dan een ‘gewone’ onderneming. Daarom biedt de NCR Coöperatie Academie een breed aanbod aan opleidingen en trainingen speciaal voor de coöperatie.

Basiscursussen

Startcursus commissarissen van coöperaties

Deze cursus is bedoeld voor de startende commissaris bij een coöperatie. In de cursus worden de fijne kneepjes van het ambacht commissaris-zijn bij een coöperatie bijgebracht. In 2022 startte er 1 cursus met 6 commissarissen.

Basiscursus Coöperatie

Driemaal per jaar verzorgt de Academie een eendaagse Basiscursus Coöperatie. Een cursus speciaal voor beginnende ledenraadsleden, bestuurders en medewerkers coöperatiezaken. In 2022 namen 44 cursisten hieraan deel.

Cover voor
Cover voor
Cover voor

E-learning: Kennismaking met de coöperatie

In 2022 is de e-learning ‘Kennismaking met de coöperatie’ live gegaan. Deze is bedoeld voor (nieuwe) ledenraadsleden, bestuurders, commissarissen, directeuren en medewerkers van coöperaties. De e-learning geeft een goede basis voor het begrip coöperatie en inzicht in hoe een coöperatie functioneert. Voor leden is deze e-learning gratis.

Cover voor

Verdiepingscursus

Voor bestuurders, toezichthouders, ledenraadsleden en medewerkers die méér willen: coöperatieve kennis verdiepen en persoonlijke vaardigheden aanscherpen. In 2022 stond de cursus ‘Meer rendement halen uit uw gesprekken’ eenmaal geprogrammeerd voor 4 deelnemers.

Expertprogramma

Peergroup bestuurders/commissarissen & directie/senior management
In vier bijeenkomsten wordt in een vertrouwelijke en veilige setting met mensen met vergelijkbare verantwoordelijkheden over thema’s gesproken die van belang zijn voor coöperatieve leiders. De opzet staat garant voor een uitbreiding van het netwerk met ‘peers’ in andere coöperaties. In 2022 mochten we 16 deelnemers ontvangen.

Peergroup bestuursondersteuners
Deze peergroup is bedoeld voor iedereen die een coördinerende en adviserende rol heeft bij bestuurlijke organen van een coöperatie. In drie bijeenkomsten wordt in een informele setting van gedachten gewisseld met andere bestuursondersteuners en externe specialisten om meer handvatten te krijgen voor de rol van bestuursondersteuner bij een coöperatie. In 2022 hebben er 8 deelnemers meegedaan aan deze peergroup.

Cover voor

Incompany programma

In 2022 organiseerden wij voor een aantal NCR-leden een Incompany cursus of droegen wij bij aan onderdelen daarvan. In deze maatwerkcursussen werd ingespeeld op de behoefte van de betreffende coöperatie. De belangrijkste doelgroep was de ledenraad. Onderwerpen die veelal besproken worden in een maatwerkcursus zijn: de inrichting en de praktische werking van het besturingsmodel van de coöperatie, het (beter) betrekken van leden, financiële sturing van de coöperatie, het werven en selecteren van nieuwe bestuurders en dialoogvormen. In 2022 hebben wij voor 9 coöperaties Incompany cursussen verzorgd. In een aantal gevallen in meerdere uitvoeringen of in een meerdaagse opzet, zowel digitaal als fysiek.

Cover voor

NIEUW
Incompany cursus: Visie op toezicht in de coöperatie

In 2022 heeft NCR speciaal voor coöperaties een Incompany cursus ontwikkeld over toezichtvisie en toezichtkader. In deze tweedaagse incompany cursus komt de Raad van Commissarissen samen met het bestuur tot een actuele Visie op het Toezicht en bijbehorend Toezichtkader.