NCR Coöperatie Academie

Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Veel coöperaties investeren daarom in het opleiden van de mensen in het coöperatieve bestuur. Standaard opleidingen voldoen vaak niet, omdat een coöperatieve onderneming op vele punten anders functioneert dan een ‘gewone’ onderneming. De NCR Coöperatie Academie biedt daarom een breed aanbod aan opleidingen en trainingen die passen bij elke rol binnen de coöperatie.

Basiscursussen

In deze cursussen worden de grondbeginselen van het coöperatieve bestuur aangeboden.

Basiscursus Coöperatie

Driemaal per jaar verzorgt de Academie een eendaagse Basiscursus Coöperatie. Een cursus speciaal voor beginnende ledenraadsleden, bestuurders en medewerkers coöperatiezaken. In 2023 namen 61 cursisten hieraan deel.

Voorzitters in coöperaties

De training is bedoeld voor iedereen die sinds kort in een voorzittersfunctie vervult of gaat vervullen en daar beter in wil worden. Bijvoorbeeld in het bestuur of in de ledenraad. In 2023 startte er 1 cursus van 4 dagen met 9 deelnemers.

Startcursus commissarissen van coöperaties

Deze cursus is bedoeld voor de startende commissaris bij een coöperatie waarin de fijne kneepjes van de ambacht commissaris-zijn bij een coöperatie worden bijgebracht. In 2023 startte er 1 cursus van 5 dagen met 8 commissarissen.

Online kan er ook een e=learning gevolgd worden: Kennismaking met de coöperatie

Verdiepingscursussen

Een verdiepingscursus geeft meer diepgang op het gebied van governance, financiën, toezicht, ledenbetrokkenheid of het aanscherpen van vaardigheden.

Effectief communiceren als ledenraadslid

Voor bestuurders, toezichthouders, ledenraadsleden en medewerkers die méér willen: coöperatieve kennis verdiepen en persoonlijke vaardigheden aanscherpen. In 2023 stond deze cursus eenmaal geprogrammeerd voor 4 deelnemers.

NIEUW

Financieel inzicht in coöperaties

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om nog beter inzicht te krijgen in coöperatieve financiën en daarmee de juiste interpretatie te maken voor de eigen coöperatie. Met als doel een stevigere gesprekspartner te zijn op financiële thema’s vanuit  de rol binnen het bestuur, toezichtsorgaan of ledenraad.

Expertprogramma

Het expertprogramma biedt de mogelijkheid om met mensen met vergelijkbare verantwoordelijkheden verdere verdieping te vinden op actuele thema’s in de coöperatieve context.

Peergroup Bestuurders / Commissarissen & Directeuren / Senior Management

In vier bijeenkomsten wordt in een vertrouwelijke en veilige setting met mensen met vergelijkbare verantwoordelijkheden over thema’s gesproken die van belang zijn voor coöperatieve leiders. De opzet staat garant voor een uitbreiding van het netwerk met ‘peers’ van andere coöperaties. In 2023 hebben we in totaal 16 deelnemers deelgenomen.

Peergroup bestuursondersteuners

Deze peergroup is bedoeld voor iedereen die een coördinerende en adviserende rol heeft bij bestuurlijke organen van een coöperatie. In drie bijeenkomsten wordt in een informele setting van gedachten gewisseld met andere bestuursondersteuners en externe specialisten om meer handvatten te krijgen voor de rol van bestuursondersteuner bij een coöperatie. In 2023 mochten we in totaal 8 deelnemers ontvangen.

Cover voor
Cover voor
Cover voor

Incompany programma

In 2023 organiseerden wij voor diverse NCR-leden een Incompany cursus of droegen wij bij aan onderdelen daarvan. In deze maatwerkcursussen werd ingespeeld op de behoefte van de betreffende coöperatie. De belangrijkste doelgroep was de ledenraad. Onderwerpen die veelal besproken worden in een maatwerkcursus zijn: de inrichting en de praktische werking van het besturingsmodel van de coöperatie, het (beter) betrekken van leden, financiële sturing van de coöperatie, het werven en selecteren van nieuwe bestuurders en dialoogvormen. In 2023 hebben wij voor 13 coöperaties Incompany cursussen verzorgd. In een aantal gevallen in meerdere uitvoeringen of in een meerdaagse opzet, zowel digitaal als fysiek.