NCR in 2024

De verwachting is dat ook 2024 een onrustig jaar zal worden. Leiderschap tonen kenmerkt zich om juist hierop te anticiperen en de kansen te blijven zoeken en zien. NCR heeft als jaarthema gekozen: De kans van de coöperatie. Met dit jaarthema bekijken we de uitdagingen maar ook de kansen van de coöperatie. Zeker in het licht van alle veranderingen; we leven in een wereld van transitie. Hoe ga je daar als coöperatie mee om, welke transities zijn relevant en hoe betrek je leden? De coöperatie als rechtsvorm biedt voldoende mogelijkheden om toekomstgerichte oplossingen te bieden: alleen ga je vaak sneller maar samen sta je sterker.

NCR 90 jaar

NCR bestaat in 2024 maar liefst 90 jaar. Uiteraard besteden we hier aandacht aan. Tijdens de Algemene Vergadering van 23 april 2024 presenteren we het vernieuwde Coöperatieplatform en een nieuwe versie van het Coöperatie magazine. Ook zullen andere initiatieven ontplooit worden rondom 90 jaar NCR. Zo willen we rond ons jubileumjaar regelmatig een transitiethema beetpakken en dat integraal met een groep uitwerken. Vanuit verschillende perspectieven dus. Zo breed als het ledenbestand van NCR is. Zo’n groep gaat zoeken naar verandering in samenhang. Collectief stippen op de horizon zetten. Geen revolutionaire
ideeën maar evolutionaire. Haalbare doelen formuleren en vooral ook tijdpaden daar naartoe die haalbaar zijn voor de leden van onze coöperaties. Door dit in eigen boezem te doen, ontwikkelen we marktmacht en zeggenschap over onze eigen toekomst. Een coöperatieve uitweg met name waarin vrijheid en verantwoordelijkheid gelijk op gaan. Op deze manier leren coöperaties veel over en voor zichzelf. Zowel inhoudelijk als qua dialoogvormen en coöperatieve processen. We gaan de toekomst mee vorm geven. Niet afwachten op wat er over ons heen komt. We pakken de kansen van de coöperatie.