Cover voor Onderzoek

Onderzoek

Iedere generatie ontwikkelt zijn eigen coöperatie. Coöperaties passen zich aan de tijdsgeest aan door innovatie. Hierbij speelt (wetenschappelijk) onderzoek een belangrijke rol. NCR verricht daarom onderzoek of laat onderzoek uitvoeren op specifieke thema’s, zowel wetenschappelijk als praktisch. Om deze doelstelling kracht bij te zetten vinden we het belangrijk om in contact te zijn (en te blijven) met onderzoekers en onderwijsinstellingen die zich toespitsen op coöperatief ondernemen en/of coöperatieve samenwerkingen. Het afgelopen jaar hebben we de contacten met diverse onderzoekers en onderwijsinstellingen geïntensiveerd. Ook is er aandacht besteed aan het vormgeven van een onderzoeksagenda. Deze moet borgen dat er in de komende jaren onderzoeken met een structureel karakter worden herhaald. Verder doet NCR ad hoc onderzoek naar actuele thema’s.

Ledenbetrokkenheidsonderzoek: vijf jaar trends en inzichten

Hoe betrokken zijn leden bij de coöperatie? Een vraag die bij veel coöperaties speelt. NCR heeft een aantal jaren geleden, in samenwerking met Motivaction en Wageningen University and Research, het ledenbetrokkenheidsonderzoek ontwikkeld. Hiermee wordt er op 6 dimensies gemeten hoe leden betrokken zijn bij de coöperatie. In de afgelopen jaren is het onderzoek veelvuldig uitgevoerd onder NCR-leden. Het onderzoek bestond in 2022 vijf jaar. Dit hebben we gevierd met een samenvatting van de belangrijkste trends en inzichten.

Lees de facts & figures over 5 jaar ledenbetrokkenheidsonderzoek.