Onderzoek

Iedere generatie ontwikkelt zijn eigen coöperatie. Een coöperatie richt zich op langetermijnoplossingen en is daarom in staat om zich aan te passen aan de tijdsgeest onder andere door innovatie. Onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. NCR verricht daarom onderzoek of laat onderzoek uitvoeren op specifieke thema’s, zowel wetenschappelijk als praktisch. Om deze doelstelling kracht bij te zetten vinden we het belangrijk om in contact te zijn (en te blijven) met onderzoekers en onderwijsinstellingen die zich toespitsen op coöperatief ondernemen en/of coöperatieve samenwerkingen. Sinds 2022 werkt NCR met een onderzoeksagenda waardoor er in de komende jaren diverse onderzoeken structureel herhaald worden. Verder doet NCR ad hoc onderzoek naar actuele thema’s.

NCR Governance Onderzoek

In het najaar van 2022 heeft NCR een grootschalig onderzoek gedaan naar de bestuurlijke inrichting van de Top 100 grootste coöperaties (naar omzet) van Nederland, aangevuld met de leden die bij NCR aangesloten zijn. Het onderzoek bestond uit een grootschalige analyse van de meest recente jaarverslagen, jaarrekeningen, statuten en KvK-uittreksels van de betreffende coöperaties. Uit dit onderzoek zijn verschillende inzichten verkregen over de manier waarop Nederlandse coöperaties bestuurlijk zijn ingericht.

Het Nederlandse coöperatieve landschap 2023

NCR onderzoekt elke drie jaar het Nederlandse coöperatieve landschap. Dit deed NCR voor het eerst in 2016, hierna in 2020 en ook in 2023 is het onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel is het aantal coöperaties in beeld gebracht. Op basis van deze database is een analyse van trends en ontwikkelingen uitgevoerd, met onderscheid naar type leden, sectoren en provincies.

Coöperaties in transities

NCR heeft de afgelopen jaren in toenemende mate gemerkt dat zijn leden aanlopen tegen transitievraagstukken. Zeker gezien het huidige maatschappelijke speelveld, waarin verduurzaming en overheidsregulatie een grotere rol beginnen te spelen. Om inzage te krijgen in de transities waar (de bij NCR aangesloten) coöperaties mee te maken hebben, heeft NCR zijn leden gevraagd een vragenlijst omtrent transities te beantwoorden. In totaal hebben 73 coöperaties deelgenomen aan het onderzoek.


Onderzoeksbijeenkomst

Het afgelopen jaar hebben we de contacten met diverse onderzoekers en onderwijsinstellingen geïntensiveerd. Op 17 maart 2023 vond eerste onderzoeksbijeenkomst plaats in ‘t Praathuys van NCR. Hier hebben de onderzoekers elkaar ontmoet tijdens een netwerklunch, is er gesproken over de staat van coöperatief onderzoek in Nederland en is er gekeken naar mogelijke en/of gewenste samenwerkingsverbanden. Met de groep is de wens en intentie uitgesproken om een dergelijke bijeenkomst jaarlijks te organiseren.

Cover voor
Cover voor
Cover voor