Over NCR

Coöperaties zijn er in veel verschijningsvormen en in tal van sectoren. NCR biedt daarvoor een breed aanbod van producten en dienstverlening. Zo begeleidt en coacht NCR bestuurders en toezichthouders van coöperaties op het gebied van de besturing van de coöperatie, ledenstrategie en ledenbetrokkenheid. Voor specifieke coöperatievraagstukken biedt NCR ook advies op maat. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de interactie en samenwerking van de verschillende bestuurlijke organen of de begeleiding bij de invoering van een nieuwe bestuurlijke structuur.

In 2021 begeleidde NCR 55 leden en 7 niet-leden bij interne vraagstukken. Dat varieerde van grote trajecten zoals de begeleiding van een fusie tot dagsessies waarbij de coöperatiestrategie versterkt werd of waarbij het functioneren van bestuur, raad van commissarissen, ledenraad en/of jongerenraad centraal stond. Corona gaf ook dit jaar extra uitdaging; veel begeleidingstrajecten werden digitaal gedaan.

Hulp aan nieuwe coöperaties

Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf de start de juiste inrichtingskeuzes te maken. Veel nieuwe initiatieven hebben hierbij hulp nodig. Daarom biedt NCR een maandelijks spreekuur voor startende coöperaties. Relevante onderwerpen zoals: past de coöperatie bij mijn idee, hoe moet ik de coöperatie inrichten, of hoe start ik de coöperatie, worden besproken. Op deze manier kan er een vliegende start worden gemaakt. De resultaten worden in de statuten en reglementen verwoord. Met deze activiteiten is NCR niet alleen het platform en kenniscentrum voor bestaande coöperaties, maar ook voor nieuwe en startende coöperaties.

Cover voor

Coöperatiestrategie

De coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Dat bedrijf staat ten dienste van de leden van de vereniging. Daarom is het juist van belang dat de strategie niet alleen het bedrijfsdeel omvat, maar ook het ledengedeelte: een coöperatiestrategie. NCR helpt om een coöperatiestrategie te ontwikkelen of aan te scherpen, om zo het ledenbelang goed te verankeren in de ondernemingsstrategie.

Cover voor

Statuten en reglementen

NCR biedt zijn leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen en wijzigen van statuten en reglementen. De ondersteuning kan bestaan uit een korte check van bestaande statuten, maar kan ook het volledig herzien van statuten of het opstellen van een bestuursreglement inhouden. Op het Coöperatieplatform zijn de diverse modellen terug te vinden.

Cover voor

Online zelfevaluatietool

NCR adviseert om periodiek het eigen functioneren van het bestuur, de raad van commissarissen en de ledenraad te evalueren. NCR-leden kunnen gebruik maken van een gratis online zelfevaluatietool. Deze helpt om te reflecteren op de samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van individuele leden. Dit kan eventueel onder begeleiding van NCR. Het afgelopen jaar heeft NCR 14 zelfevaluaties uitgevoerd bij 9 coöperaties.