Cover voor NCR-bestuur

NCR-bestuur

Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Er wordt gestreefd naar een omvang van 8 bestuursleden. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en met complementaire competenties kunnen opereren. Het bestuur vormt een evenwichtige sectorale afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.

(Her)Benoemingen

In het afgelopen jaar heeft er een aantal wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Tijdens de Algemene Vergadering op 5 oktober 2022 zijn er drie nieuwe bestuursleden voorgedragen: Walter Dresscher (Oprichter Coöperatie DEEL), Arian Kamp (Commissaris bij Agrifirm en Rabobank) en Ruud Plu (Directeur-bestuurder Intrakoop). De drie heren werden met grote meerderheid benoemd. Ook Inge de Vries (Directeur-bestuurder Coöperatie Boer en Zorg) is herbenoemd als bestuurslid voor een periode van vier jaar. Met de benoemingen van Ruud, Walter en Arian en de herbenoeming van Inge bestaat het NCR-bestuur weer uit 7 leden.

Nieuwe NCR-voorzitter: Ankie Wijnen

Het bestuur heeft op 25 november 2022 Ankie Wijnen benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter. Ankie neemt daarmee het voorzitterschap over van Dirk de Lugt, die na het volbrengen van zijn bestuurstermijn is afgetreden tijdens de Algemene Vergadering van 5 oktober 2022.

Afscheid

Na de Algemene Vergadering op 5 oktober is er in een bijeenkomst afscheid genomen van de NCR-bestuursleden Dirk de Lugt (Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun) en Fred Bosch (Financieel Directeur PLUS). Dirk en Fred hebben 8 jaar in het NCR-bestuur zitting gehad en hun termijn van 2 x 4 jaar volgemaakt. Ook Wiebe Draijer (Voorzitter groepsdirectie Rabobank) heeft afscheid genomen vanwege zijn vertrek bij Rabobank. Dat maakte dat hij, na zijn eerste bestuurstermijn bij NCR, niet herbenoembaar was.

Cover voor

Samenstelling NCR-bestuur per 31 december 2022

‘NCR heeft een mooie positie ingenomen als het gaat om coöperatief ondernemen. Laten we samen de coöperatieve beweging nog groter en impactvoller te maken.’

 

Ankie Wijnen (NCR-voorzitter)
Cover voor