NCR-bestuur

Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Er wordt gestreefd naar een omvang van 8 bestuursleden. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk, kritisch en met complementaire competenties kunnen opereren. Het bestuur vormt een evenwichtige sectorale afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.

Afscheid: Monique Sweep

Het afgelopen jaar heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Tijdens de Algemene Vergadering op 19 april 2023 heeft Monique Sweep (uitvoerend bestuurder Deltawind) afscheid genomen van het NCR-bestuur. Volgens rooster liep haar bestuursperiode tot 2024, maar ze heeft besloten haar bestuursfunctie eerder neer te leggen.

Monique wordt bedankt voor haar betrokken als bestuurder van NCR.
Steven van Schilfgaarde wordt aangesteld als nieuw bestuurslid van NCR.

Benoeming: Steven van Schilfgaarde

Na het aftreden van Monique is Steven van Schilfgaarde (CEO Royal FloraHolland) voorgesteld als nieuw bestuurslid. De aanwezige leden hebben hem unaniem in het bestuur gekozen. Met het aantreden van Steven bestaat het bestuur weer uit 7 personen.

Herbenoeming: Ankie Wijnen

Tijdens de Algemene Vergadering van NCR op 11 oktober 2023 is Ankie Wijnen herbenoemd voor vier jaar in het bestuur van NCR. Zij kreeg het vertrouwen van een grote meerderheid van de aanwezigen. Ankie vervult de rol van voorzitter in het bestuur.

Cover voor

Samenstelling NCR-bestuur per 31 december 2023

“Als nieuw bestuurslid van NCR neem ik de ervaring mee hoe je een thema als duurzaamheid van buiten naar binnen in de coöperatie en je bedrijf brengt.”

 

Steven van Schilfgaarde (bestuurslid NCR sinds april 2023)
Cover voor