Publicaties en middelen

NCR is een kennisplatform. Via diverse communicatiemiddelen houden wij onze leden op de hoogte van recente ontwikkelingen in het coöperatieve landschap. NCR biedt een digitaal platform, een digitale nieuwsbrief, een podcast serie, een magazine over actuele coöperatieve onderwerpen en meer. Ook worden er allerlei middelen ontwikkeld om het coöperatieve gesprek binnen de coöperatie te bevorderen.

Coöperatieplatform

NCR biedt een kennisportaal voor coöperatief Nederland. Via dit platform wordt kennis beter ontsloten, breder verspreid en kunnen coöperaties nog meer van elkaar leren. Elk jaar wordt het platform aangevuld met actueel coöperatief nieuws. U kunt er het volgende vinden:
> Nieuws & artikelen over coöperatieve thema’s
>  Nieuws van NCR-leden
> Magazine Coöperatie
> Digitaal ledenboek
> Opleidingen & bijeenkomsten
> E-learningmodule
> En meer: blogs, juridische informatie, Coöperatiecheck

Cover voor

Digitale nieuwsbrief

Elke drie weken ontvangen meer dan 1.000 geïnteresseerden de nieuwsbrief Nieuws & zo met nieuws van NCR-leden en de coöperatieve wereld. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in coöperatief ondernemen. Aanmelden is gratis.

Cover voor

Magazine Coöperatie

Coöperatie is een magazine voor bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties en andere geïnteresseerden. Diverse actuele coöperatieve onderwerpen passeerden dit jaar de revue: de coöperatiestrategie en wie deze bepaalt, de verschillende belangen van leden en de coöperatie, coöperatieve waarde(n) en het belang van een toezichtkader en een toezichtvisie. Coöperatie verschijnt 4x per jaar en heeft een oplage van 1500 exemplaren.

Middelen

NCR Praatpot

Een coöperatieve dialoog slaat de brug tussen de verschillende belangen, rollen en kwaliteiten die er binnen de coöperatie te vinden zijn. Om de dialoog binnen een coöperatie eenvoudiger te kunnen voeren, is er de NCR Praatpot ontwikkeld. Aan de hand van de praatpot kan het coöperatieve gesprek gevoerd worden over visie, governance, betrokkenheid en de toekomst van de coöperatie.

Coöperatie Code: Brochure en spel

Om te helpen bij het voeren van de dialoog over de Coöperatie Code zijn speciale gesprekskaarten ontwikkeld. Aan de hand van vragen over de principes en voorschriften kunnen coöperaties bespreken hoe ze de Code in hun situatie kunnen toepassen en naleven. De gesprekskaarten omvatten diverse thema’s en worden ook regelmatig ingezet door NCR-adviseurs bij adviestrajecten.

NCR Coöperatiepodcast

In 2021 werd de NCR Coöperatiepodcast gelanceerd met Tamara Bok als presentatrice. De podcast is een mooi middel om coöperatief ondernemerschap nog beter voor het voetlicht te brengen bij een breed publiek. Actuele thema’s komen ter sprake zoals coöperatieve bestuursmodellen, ledenbetrokkenheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van coöperaties. In 2023 zijn er een aantal nieuwe afleveringen verschenen. De podcast reeks is te beluisteren via het Coöperatieplatform, maar ook via Soundcloud en Spotify. Luister mee en laat je inspireren door de kracht van samenwerken.