Terugblik 2022_versie 1

Een rustig jaar kunnen we 2022 niet noemen. Waar we in het begin van het jaar nog in een potdicht, door corona geteisterd land leefden, stond de agenda al weer snel vol met allerlei afspraken en bijeenkomsten. Nog net van alles bekomen, brak de oorlog uit in Oekraïne. Een lawine aan onzekerheden en onrust volgden elkaar op, waar we tot op heden midden inzitten. Bij NCR stond 2022 in het teken van ‘de waarden van de coöperatie’. Een passend thema: we zien in een wereld vol maatschappelijke uitdagingen dat coöperaties met hun unieke structuur, lange termijnvisie en maatschappelijke plichtbesef in staat zijn om antwoorden en oplossingen te vinden.

Bijeenkomsten

NCR heeft in 2022 weer alle gebruikelijke activiteiten kunnen oppakken. Zo werd er vanuit de NCR Coöperatie Academie weer diverse opleidingen aangeboden en hebben we adviestrajecten mogen begeleiden bij leden op het gebied van governance, ledenbetrokkenheid en ledendialoog. Daarnaast vonden er diverse bijeenkomsten plaats, zoals een jongerensessie en een symposium over data. En laten we vooral de ‘jaarlijkse’ Nationale Coöperatie Dag niet vergeten, deze kon eindelijk weer doorgaan na een afwezigheid van twee jaar. 

Wisselingen in het bestuur

In 2022 hebben we in het bestuur een drietal mutaties gehad. Door het periodiek aftreden van Dirk de Lugt (Voorzitter Raad van Beheer Royal Cosun) en Fred Bosch (Financieel Directeur PLUS), zijn we op zoek gegaan naar twee nieuwe leden. Ook voor Wiebe Draijer (Voorzitter groepsdirectie Rabobank) is er gezocht naar een opvolger vanwege zijn vertrek bij de Rabobank.

In de Algemene Vergadering van oktober 2022 zijn Walter Dresscher (Coöperatie DEEL), Arian Kamp (Agrifirm) en Ruud Plu (Intrakoop) voorgedragen en benoemd als nieuwe bestuursleden van NCR. In november heeft het bestuur Ankie Wijnen (AB Werkt Zuid-Nederland) benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter.

Onderzoek

NCR is het kennisinstituut binnen coöperatief Nederland. Naast een eigen Coöperatie Academie is onderzoek ook één van de pijlers van onze organisatie. Wij voeren niet alleen onderzoek uit bij leden, zoals het ledenbetrokkenheidsonderzoek en zelfevaluaties, maar we richten ons ook op wetenschappelijk onderzoek (data-onderzoek) al dan niet in samenwerking met onderwijs-instellingen. De agenda, om dit de komende jaren weer een structureel karakter te geven, is vormgegeven.

Inkomsten

Financieel is 2022 afgesloten met een lichte winst. De inkomsten zijn stabiel gebleken en de uitgaven hebben we binnen de begroting kunnen houden, waardoor de realisatie van 2022 boven de begroting zijn uitgekomen, waar we blij mee zijn.

We leven in een wereld vol onzekerheden en onduidelijkheden, zowel mondiaal als regionaal. Eén ding is zeker, de coöperatie is en blijft springlevend. NCR zal telkens haar focus verleggen, met als doel om relevant te zijn en te blijven.

Ankie Wijnen (Voorzitter NCR)
Rob Donker (Directeur NCR)