Terugblik op 2023

Ankie Wijnen (Voorzitter NCR) en Rob Donker (Directeur NCR)

Het afgelopen jaar stond bij NCR in het teken van het jaarthema: Terug naar de Toekomst. In deze tijd van grote transities en veranderingen hebben we in 2023 bewust onze blik naar het verleden gericht. Welke lessen kunnen we leren en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de juiste beslissingen nemen om tot een mooie toekomststrategie te komen? We mogen concluderen dat er zaken zijn uit het verleden, die we in de toekomst hard nodig hebben. Zeker in een onrustige wereld en dichterbij huis een demissionair kabinet. We zien dat veel van onze leden zich opnieuw uitvinden; de samenwerking opzoeken, coöperatie strategie herijken, gremia beter opleiden en oog hebben voor ledenbetrokkenheid. De coöperatie is en blijft springlevend en past zeker in deze tijd van veranderingen.

Bijeenkomsten

NCR heeft in 2023 weer volop invulling gegeven aan de drie pijlers: kennisdeling, platform en belangenbehartiging. Zo werden er vanuit de NCR Coöperatie Academie diverse opleidingen aangeboden en hebben we adviestrajecten mogen begeleiden bij leden op het gebied van governance, statuten en reglementen, fusies, ledenbetrokkenheid en ledendialoog. Opvallend is de stijging van het aantal ledenbetrokkenheidsonderzoeken, die steeds vaker periodiek door de leden worden gedaan. Het biedt waardevolle inzichten in hoe leden naar hun coöperatie kijken en geeft handvatten om de betrokkenheid nog meer te vergroten. Vanuit de Academie zien we een stijgende behoefte om voor ledenraden de opleiding Financiële Sturing te verzorgen. NCR kijkt continue naar nieuwe behoeften binnen de coöperaties.

Daarnaast vonden er diverse bijeenkomsten plaats, zoals een pop up lab voor consumentencoöperaties, maar ook een themabijeenkomst voor een groep voorzitters van agrarische coöperaties. We mochten een grote groep leden ontvangen bij onze ledenvergaderingen. Steeds vaker kiezen we voor een locatie bij een NCR-lid. Letterlijk een kijkje in de keuken bij een andere coöperatie. En laten we vooral de ‘jaarlijkse’ Nationale Coöperatiedag niet vergeten, dit jaar bij het congrescentrum van Achmea. Een mooie dag vol inspiratie met meer dan 200 leden van 80 verschillende coöperaties.

Wisselingen in het bestuur

In 2023 hebben we in het bestuur een mutatie gehad. Monique Sweep (uitvoerend bestuurder Deltawind) is afgetreden en Steven van Schilfgaarde (CEO van Royal FloraHolland) heeft haar als bestuurslid opgevolgd. 

Onderzoek

NCR is het kennisinstituut binnen coöperatief Nederland. Onderzoek is nodig om de kennis te blijven actualiseren. Blijvend doen we onderzoek bij leden, zoals het ledenbetrokkenheidsonderzoek en zelfevaluaties, maar we richten ons zeker ook op wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar hebben we zelf het onderzoek aangaande Transities uitgevoerd en hebben we het Coöperatief Landschap weer in beeld gebracht en gepubliceerd.

Inkomsten

Financieel is 2023 afgesloten met een mooi resultaat. Er zijn licht stijgende inkomsten geweest, incidentele meevallers en kosten die binnen de begroting zijn gebleven. De realisatie van 2023 is boven de begroting uitgekomen, waar we blij mee zijn. Ondanks dat er veel onzeker is in het huidige tijdsgewricht, zien we dat de coöperatie kansen blijft zien. NCR zal hiervoor blijvend aandacht vragen en coöperaties blijven ondersteunen.

Ankie Wijnen (Voorzitter NCR) en Rob Donker (Directeur)