Cover voor Voorwoord en terugblik

Voorwoord en terugblik

In 2021 hebben wij samen met onze leden aan Nederland laten zien wat de kracht van de coöperatie is en hoe uniek deze ondernemingsvorm is. Met een coöperatie bereik je samen doelen die je alleen niet of slechts deels kunt bereiken. De geschiedenis wijst uit dat het dé manier is om als groep het lot weer in eigen hand te nemen. Ook vandaag de dag biedt de coöperatie tal van voordelen. Het is voor iedere coöperatie van belang om het coöperatieve verhaal te blijven delen met de leden en de achterban. Het creëert trots en ledenbetrokkenheid en helpt om de coöperatiestrategie te laten werken.

Terugblik op 2021

In meerdere opzichten kan het jaar 2021 betiteld worden als extreem. Corona voerde nog steeds de boventoon, maar ook andere zaken maakten dit tot een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Denk aan de kabinetsformatie die nog nooit zolang geduurd heeft, de inflatie door grondstoffenschaarste en de stijgende energieprijzen.

Het coöperatieve landschap zal de gevolgen van de coronapandemie nog lange tijd met zich meedragen. Wel is duidelijk dat we alleen maar samen om kunnen gaan met deze nieuwe situatie. We hebben elkaar nodig. Hierin zoeken we de samenwerking en delen we samen de lasten; een fundamenteel beginsel van de coöperatie.

Bijeenkomsten

Door alle geldende coronamaatregelen kon ook in 2021 een deel van de activiteiten niet plaatsvinden. Veelal werden bijeenkomsten omgezet naar een digitale of een hybride vorm. Dat dit prima werkt, zien we aan de vele digitale Pop-up Labs die dit jaar 6 keer hebben plaatsgevonden. Ook merkten we dat de adviestrajecten gewoon konden doorgaan. Op deze manier was NCR in staat om kennis te blijven delen en leden te verbinden. Toch gaat er niets boven het fysiek verwelkomen van leden en dat was gelukkig weer mogelijk tijdens de ALV van oktober.

Bekendheid van de coöperatie

Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan communicatie en de coöperatie. Wie communiceert binnen de coöperatie, en hoe communiceer je naar leden (en wie zijn je leden)? Een onderwerp dat uitgebreid werd besproken in een symposium en Popup Labs. Daarnaast heeft NCR een imago-onderzoek laten uitvoeren over hoe de samenleving aankijkt tegen coöperaties. Met als uitkomst dat de associatie met de coöperatie positief is, maar dat de kennis achterblijft. In een campagne heeft NCR samen met zijn leden aandacht geschonken aan de coöperatie. De campagne was een succes, maar vraagt om een meer structurele aanpak in de toekomst. Verder zijn we dit jaar gestart met de NCR Coöperatiepodcast: een nieuwe manier van het bereiken van leden en niet-leden die interesse hebben in de coöperatie. Ook op deze manier vergroten we de bekendheid van de coöperatie.

Veranderingen

In september 2021 nam Arjen van Nuland na een periode van 8,5 jaar afscheid van NCR. Hij ging een nieuwe uitdaging aan als directeur bij Coöperatie AgruniekRijnVallei. Arjen heeft NCR in de afgelopen jaren, samen met het team, flink laten groeien qua omvang van leden en diversiteit in sectoren. Daarvoor zijn we hem dankbaar. Inmiddels is NCR weer op volle sterkte met de komst van nieuwe directeur Rob Donker.

Restitutie

Financieel is 2021 ook een bijzonder jaar gebleken. Aan de ene kant doordat veel bijeenkomsten niet georganiseerd konden worden, zijn bepaalde kostenposten niet gemaakt. Tegelijkertijd is het advieswerk wel doorgegaan. Het NCR-bestuur heeft voor 2021 besloten om een voucher beschikbaar te stellen voor opleiding en advies vanuit NCR. De hoogte is 10% van de contributie. Kortom, 2021 gaat de boeken in als jaar van uitersten! Ik moedig ons allen aan om ook in 2022 de samenwerking te blijven zoeken.

Dirk de Lugt

Voorzitter NCR

Rob Donker

Directeur NCR